Почиње нова школска година

Драга децо, родитељи и српска омладино

Обавештавамо је упис у 2010/2011 годину у току.

Упис ће трајати до краја септембра и тестирање студената за њихово распоређивање у одговарајуће разреде (према узрасту и оценама).

Школарина је базирана на добровољним прилозима који су прихваћени са великом благодарношћу.

Распоред часова:    Сваке недеље
10:00-10:30     Веронаука
10:30-11:15    Српски језик и књижевност
11:15-11:25    Мали одмор
11:25-11:50    Улазак у Св. Храм
11:50-12:00    Крај наставе

Обезбеђени су посебни часови за младе:
недељом од 12:45-13:30 и
понедељком увече од 7:30-8:15.

Информације: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Добро дошли!


NEW SCHOOL YEAR
Dear youth, children and parents,

We are pleased to inform you that the registration for the 2010/2011 School year are in progress.

Registration will last until the end of September and students’ testing and the placement into the corresponding classes (according to the age and the grades)

School fee is based on the donations, which are greatly appreciated.

Classes Schedule:    Every Sunday
10:00-10:30         Religious teaching
10:30-11:15         Serbian language and literature
11:15-11:25         Short recess
11:25-11:50         Entrance to the Church
11:50-12:00        End of classes

Schedule of classes for youth:
On Sundays: 12:45-13:30 и
On Mondays: 7:30-8:15.

Information: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Welcome!
You are here: Home Школа Новости и обавештења Почиње нова школска година

Login