Деца од првог до петог разреда заједно похађају наставу код учитељице Наташе Николић. Као и у канадским школама овде се ради о комбинованом одељењу (combined class) састављеном од ученика различитих разреда, којима учитељ предаје тако што једну наставну јединицу, или тему прилагођава по тежини знањима учиеника. Тако сви ученици могу да прате сличан план и програм, који је написан тако да сваки ђак (у зависности којем разреду припада) добија по тежии тачно одмерену наставну јединицу, где су говорни и писани задаци различити. Кроз комуникативни метод заснован на интерактивним говорним вежбама деца уче да правилно изговарају гласове, речи, реченице и воде комуникацију. Ћирилично писмо се такође учи, тако што ђаци првог и другог разреда уче да пишу прва слова, речи и кратке реченице. Ђаци трећег, четвртог и петог разреда пишу писане саставе на резличите теме.

You are here: Home Школа II група (7-12 год.)

Login